ЗА INNOTHINK

Innothink е првата програма во Македонија која прави трансформација на начинот на кој работиме секојдневно, преку користење на методологијата Design Thinking. Програмата Innothink нуди онлајн обуки и тренинзи за поттикнување на тимски дух и креативноста кај вработените, и воведување на нови иновации во претпријатието. Преку примена на овој процес, голем број на компании во светот се издигнале на пазарот, се издвоиле од конкурентите, и станале препознатливи по својата иновативност. 

Design Thinking пристапот нуди експериментални, колаборативни и креативни начини на размислување, каде секоја ситуација или проблем се согледуваат од различна објективна перспектива. Крајната цел е да се создадат иновативни решенија кои се економски одржливи, технолошки возможни и најважно – нудат решение за потребите на потрошувачот.

ОБУКИ/РАБОТИЛНИЦИ

Design Thinking обука
Интерактивна дводневна Design Thinking обука за надминување на предизвиците преку нов ефективен пристап.
View Course
Виртуелен тим билдинг
Виртуелен тим билдинг за сплотување, подигање на мотивацијата, ефикасноста и соработката кај вработените.
View Course
Виртуелна работилница за воведување на иновации
Персонализирана дигитална обука и работилница за воведување на нови иновативни решенија, продукти или услуги прилагодени за тимови и компании.
View Course
Стратегија за Пост-Ковид трансформација на бизнисот
Виртуелна работилница за брза трансформација на компаниите и соодветна адаптација кон новонастанатата состојба.
View Course

Придобивки

Развивање и подобрување комуникација во работната атмосфера

Поттикнување на тимскиот дух

Поголема креативност

Полесна адаптација на промените

Побрзо решение на проблемите во секојдневната работа

Развивање нови идеи, продукти и услуги

Зачлени се!

Биди во тек со последните трендови во областа на технологија, бизнис, маркетинг, иновации и дознавај повеќе за design thinking методологијата

Клиенти