11 правила на Design Thinking за креирање на успешни продукти и стратегии!

11 правила на Design Thinking за креирање на успешни продукти и стратегии!

Од нашето искуство, овие принципи на работа важат за големи и мали тимови, во најразлични индустрии и организациски структури. Тоа е затоа што проблемите со кои се соочуваме се универзални, и предизвикот секогаш е ист: како побрзо и полесно да создадеме нешто што ќе им се допаѓа на нашите потрошувачи. 

 1. Емпатиja –  за подобро да ги разбереш потребите на луѓето 
 2. Соработка – прифаќање на различностите
 3. Перспектива – отвореност кон нови предизвици и учење
 4. Свесност –  за процесот и начинот на размислување
 5. Експеримент – постојано истражување и тестирање
 6. Акција – преземање јасна и одлучна иницијатива
 7. Креативност – постојана инспирација
 8. Прифаќање – на несигурности и ризици
 9. Однесување – промена на чувства и перцепција
 10. Желба – одлучност да се направи промена 
 11. Критика –  фидбек од потенцијалните корисници
design thinking mindsets

Design Тhinking пристапот во своето работење го применуваат некои од најголемите и најуспешните светски компании од најразлични индустрии, како Google, Apple, Deutsche Telekom, IBM, Marriott, SAP Lego, General Electrics, Samsung итн.

Доколку сакате да пробате дали и во Вашата компанија Design Thinking методологијата  ќе покаже позитивни промени и резултати, контактирајте нè ТУКА.

Leave a comment