Петте чекoри на Design Thinking, објаснети

Design Thinking е методолoгија, која како еден вид на упатство води до подобри решенија за пократко време. Во зборовите на Давид Келеј, таткото на Design Thinking: Главната цел на методологијата е да се размислува со емпатија кон луѓето за кои дизајнираме и креираме. Тој и неговиот тим, преку принципите на овој начин на размислување го дизајнираат првото компјутерско глувче за Apple во 1970. Дизајнот на глувчето кое го создале тие се уште се употребува, дури 50 години подоцна. Овој факт навистина зборува за моќта на Design Thinking методологијата.

Design Thinking се употребува ширум светот, во мали и во големи организации, и континуирано ја докажува својата ефективност како метод на работење. Преку петте чекори на оваа методологија, дознајте како и вие можете да го трансформирате начинот на работење на вашиот тим. Преку овие фази зголемете ја продуктивностa и овозможете му на вашиот тим да креира решенија кои ќе имаат голем потенцијал за успех на пазарот.

1. Откривање и дефинирање

Првиот чекор во процесот на Design Thinking е темелно разгледување на моменталната ситуација. Односно разгледување на проблемите, можностите и пречките. Целта на овој чекор е да се дефинира проблемот, како и да се одреди идеaлниот корисник на продуктот. Секој проект бара различен пристап, преку користење на неколку алатки како формулата за дефинирање на проблемот, или креирање на персона која ќе го претставува финалниот корисник. Тимот на многу лесен начин може да ги дефинира овие два клучни елементи и така да ја постави основата за понатамошните активности.

2. Размислување базирано на емпатија кон крајниот корисник

Луѓето го игнорираат дизајнот кој ги игнорира нивните потреби и навики. Поради тоа, емпатијата кон финалниот корисник е клучна при креирање на продукти и услуги.
Во вториот чекор, Design Thinking методологијата бара од креаторите да се запознаат подобро со луѓето за кои креираат. Односно да ги разгледаат нивните навики, потреби, желби и ставови, со цел да дознаат точно за кого го дизајнираат финалниот продукт. И во овој чекор, методологијата нуди помошни алатки. Алатки кои го олеснуваат овој процес и овозможуваат тимот да работи брзо и ефикасно.

3. Креирање на идеја

Слободата во размислување и вклучувањето на сите членови на тимот се клучни при генерирање на идеи. Преку кооперација и дружба, прашување на вистинските прашања, наведување на многубројни идеи и подоцна, нивно надополнување и комбинирање, вашиот тим ќе пристигне до решение со голем потенцијал за успех. Како дополнително олеснување за членовите на тимот, овој процес е предводен од некоја од многубројните техники за генерирање идеи. Тие се користат со децении и се докажани како ефективни, како brainstorming или SCAMPER.

иновации

4. Креирање на прототип

По дефинирањето на идејата, преку креирањето на прототип, таа навистина може да се тестира од неколку аспекти. Еден добар прототип ги сочинува најважните елементи на продуктот, и овозможува простор за нивно тестирање. Понекогаш тој прототип е обичен цртеж кој визуелно ги претставува различните елементи на идејата. Понекогаш е вистински продукт, тест пакување или прототип апликација.

5. Тестирање и повторување на процесот

Тестирањето е клучен елемент во процесот на креирање – тоа дава информации за што е ефективно во решението а што не е. Потоа, кои карактеристики се навистина функционални, а кои треба да подобрат или променат. Откривањето на проблемите дава можност за подобрување, и Design Thinking методологијата бара од членовите на тимот повторно да се вратат на самиот почеток на овој процес. Да го отпочнат повторно, колку пати и да е потребно додека не пристигнат до решение кое навистина ги задоволува потребите на корисникот. Нешто што и самите ќе можат да го увидат по резултатите на финалното тестирање.

Design Thinking методологијата е клучот до целосниот потенцијал на вашиот тим, и води до докажани резултати. Многубројни компании ширум светот дозволуваат таа да го предводи нивниот начин на работа. Дознајте повеќе за како таа може да ви помогне вам и на вашиот тим, водејќи ја и вашата компанија на патот кон врвот.