ОБУКИ

Design Thinking обука
Интерактивна дводневна Design Thinking обука за надминување на предизвиците преку нов ефективен пристап.
View Course
Виртуелен тим билдинг
Виртуелен тим билдинг за сплотување, подигање на мотивацијата, ефикасноста и соработката кај вработените.
View Course
Виртуелна работилница за воведување на иновации
Персонализирана дигитална обука и работилница за воведување на нови иновативни решенија, продукти или услуги прилагодени за тимови и компании.
View Course
Стратегија за Пост-Ковид трансформација на бизнисот
Виртуелна работилница за брза трансформација на компаниите и соодветна адаптација кон новонастанатата состојба.
View Course